برگزاري دومين جلسه‌ي شوراي IT در حوزه‌ي قائم‌مقام علوم پزشكي

 

        به گزارش روابط عمومي حوزه‌ي قائم‌مقام علوم پزشكي، دومين جلسه‌ي شورايIT در حوزه‌ي قائم‌مقام علوم پزشكي در تاريخ 7 دي‌ماه سال جاري در محل حوزه‌ي قائم‌مقام علوم پزشكي برگزار گرديد.

مطالعه بیشتر...

با حكمي از سوي دكتر ميرزاده: رييس و اعضاي شوراي پژوهش و فن‌آوري حوزه‌ي پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي منصوب شدند

 

        به گزارش روابط عمومي حوزهي پزشكي، رييس، دبير و اعضاي شوراي پژوهش و فنآوري حوزهي پزشكي دانشگاه آزاد، طي حكمي از سوي رياست دانشگاه، دكتر حميد ميرزاده منصوب شدند.

مطالعه بیشتر...

برگزاري اولين جلسه‌ي شوراي IT در حوزه‌ي قائم‌مقام علوم پزشكي

 

        به گزارش روابط عمومي حوزه‌ي قائم‌مقام علوم پزشكي، اولين جلسه‌ي شوراي IT در حوزه‌ي قائم‌مقام علوم پزشكي در تاريخ 27 آذرماه سال جاري در محل حوزه‌ي قائم‌مقام علوم پزشكي برگزار گرديد.

مطالعه بیشتر...

دكتر ميرزاده با اجراي طرح اعتباربخشي دانشگاه و بيمارستان موافقت نمود

 

        به گزارش روابط عمومي حوزه‌ي قائم‌مقام علوم پزشكي، دكتر حميد ميرزاده با درخواست قائم‌مقام دانشگاه در حوزه‌ي علوم پزشكي در خصوص اجراي طرح اعتباربخشي دانشگاه و بيمارستان موافقت خود را اعلام نمود.

مطالعه بیشتر...

تأكيد دكتر باقر لاريجاني بر اجراي طرح اعتباربخشي دانشگاهي و بيمارستاني

 

        به گزارش روابط عمومي حوزه‌ي قائم‌مقام علوم پزشكي، دكتر باقر لاريجاني، قائم‌مقام رئيس دانشگاه آزاد اسلامي در حوزه‌ي علوم پزشكي در گفتگو با خبرنگار اين حوزه بر اهميّت مقوله‌ي اعتباربخشي و اعتباردهي به عنوان يكي از مهم‌ترين اصول آموزش پزشكي تأكيد نمود.

مطالعه بیشتر...