با حكمي از سوي دكتر لاريجاني: رييس مركز توسعه‌ي پژوهش و فن‌آوري علوم پزشكي دانشگاه منصوب شد

 

        با حكمي از سوي دكتر باقر لاريجاني، قائم‌مقام رياست دانشگاه آزاد اسلامي و رئيس شوراي راهبردي علوم پزشكي، دكتر ناصر استاد به عنوان رييس مركز توسعه‌ي پژوهش و فن‌آوري علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي منصوب شد.

مطالعه بیشتر...

مشاور امور اداري و مالي در حوزه‌ي علوم پزشكي دانشگاه منصوب شد

 

        با حكمي از سوي دكتر باقر لاريجاني، قائم‌مقام رياست دانشگاه آزاد اسلامي و رييس شوراي راهبردي علوم پزشكي، دكتر محمود پورجلالي به عنوان مشاور امور اداري و مالي در حوزه‌ي علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي منصوب شد.

مطالعه بیشتر...

رييس مركز توسعه‌ي خدمات سلامت دانشگاه منصوب شد

 

        با حكمي از سوي دكتر باقر لاريجاني، قائم‌مقام رياست دانشگاه آزاد اسلامي و رييس شوراي راهبردي علوم پزشكي، دكتر سيدعلي ابطحي به عنوان رييس مركز توسعه‌ي خدمات سلامت دانشگاه آزاد اسلامي منصوب شد.

مطالعه بیشتر...

دكتر ميرزاده: انتخاب معاون پزشكي در كليّه‌ي واحدهاي پزشكي دانشگاه الزامي است

 

        به گزارش روابط عمومي حوزه‌ي پزشكي، دكتر حميد ميرزاده، رياست دانشگاه آزاد اسلامي طي بخشنامه‌اي خطاب به كليّه‌ي واحدهاي مجري رشته‌هاي مرتبط با علوم پزشكي، انتخاب معاون پزشكي در كليّه‌ي واحدهاي پزشكي دانشگاه را الزامي دانست.

مطالعه بیشتر...

با حكمي از سوي دكتر لاريجاني، رييس بيمارستان فرهيختگان تهران منصوب شد

 

        با حكمي از سوي دكتر باقر لاريجاني، قائم‌مقام رياست دانشگاه آزاد اسلامي و رييس شوراي راهبردي علوم پزشكي، دكتر محمّدحسين ملك‌مدني به عنوان رييس بيمارستان فرهيختگان منصوب شد.

مطالعه بیشتر...