پايين بودن ضريب اشغال تخت، از چالش‌‌هاي بيمارستان بوعلي

 

        به گزارش روابط عمومي معاونت پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي، دكتر مصداقي‌نيا، معاون علوم پزشكي دانشگاه به منظور آشنايي با مسئولان و دست‌اندركاران واحدهاي زيرمجموعه‌ي معاونت علوم پزشكي و بررسي مشكلات و چالش‌هاي بيمارستاني، صبح روز يكشنبه 12 آبان‌ماه سال جاري از بيمارستان بوعلي تهران بازديد كردند.

مطالعه بیشتر...