ساختار سازمانی

 

 معاونت علوم پزشكي دانشگاه

معاون علوم پزشكي دانشگاه: آقاي دكتر عليرضا مصداقینیا

رییس مرکز توسعهی آموزش علوم پزشکی دانشگاه: آقای دکتر جبرائیل نسل سراجی

رییس مرکز تأمین و توسعهی منابع سلامت دانشگاه: آقای دکتر محمّد شریعتی

مشاور معاون علوم پزشکی دانشگاه: آقای دکتر علیرضا اسدی

كارشناس خدمات ماشيني: آقاي مهندس رامين رستمي‌زاده

ماشين‌نويس - ُپراتور: خانم معصومه كاويان

 

دفتر هماهنگي و نظارت و سنجش و ارزيابي رشته‌هاي علوم پزشكي

مديركل: خانم دكتر فرشته شاه‌محمّدي

كارشناس امور ارزيابي و نظارت: آقاي عليرضا فعله‌گري

كارشناس آموزشي: خانم نيلوفر حمدي

كارشناس امور گسترش و ايجاد رشته‌هاي علوم پزشكي: خانم نفيسه هنري بجستاني

كارشناس آموزشي: خانم نسرين ميرزاآقايي

 

دفتر امور فارغ‌التحصيلان و طرح خدمات نيروي انساني

مدير: خانم معصومه ربيعي

كارشناس مسئول صدور مجوز تحويل مدارك تحصيلي و كنترل مدارك: خانم زهرا فلاح رباط تركي

 

دفتر تأمين هيأت‌علمي و هيأت‌مميزه پزشكي

مدير: آقاي سعيد اسماعيلي كياسج محله