پیام معاونت

 

 

با توجه به پيشرفت روزافزون كشور در حوزه‌ي سلامت و با عنايت به اينكه دانشگاه آزاد اسلامي نيز سهم مهمي در حوزه‌ي مذكور دارد و نبايد از روند رو به رشد آن در كشور عقب بيفتد، بر همه‌ي خانواده‌ي بزرگ دانشگاه آزاد است تا دست به دست هم داده و فعاليّت بيشتري را در حوزه‌ي سلامت با سه شاخص اصلي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در دستور كار خود قرار دهند. بنابراين در نظر است تا با توسعه‌ي كمي و كيفي در جاهايي كه احساس كمبود مي‌شود به جايي برسيم تا با افزايش رشته‌هاي مقاطع كارشناسي ارشد، دكتري حرفه‌اي و دكتري تخصصي و همچنين فراهم آوردن تسهيلات خاص، خدمات شايسته‌اي را در حوزه‌ي سلامت ارايه دهيم.

 

 

با آرزوي توفيق روزافزون براي خانواده‌ي بزرگ دانشگاه آزاد اسلامي

دكتر عليرضا مصداقي‌نيا                            

معاون علوم پزشكي دانشگاه