درباره معاونت

 

 

          معاونت علوم پزشكي نمادي از دستاوردهاي انقلاب اسلامي در آموزش عالي علوم پزشكي است كه با بهره‌گيري از آموزش‌هاي دين مبين اسلام و ارزش‌هاي بنيادين انقلاب اسلامي سعي نموده به عنوان يك ركن مهم دانشگاه با بهره‌مندي از اساتيد و كاركنان شايسته، راهنما و تأمين‌كننده‌ي نيازهاي حيطه‌ي علوم پزشكي در دانشگاه باشد. با اين باور كه پرورش نيروهاي خلاق و اثربخش در حيطه‌ي علوم پزشكي براي پيشرفت و سلامت جامعه اهميّت حياتي و بنيادي دارد از سال 1364 و با توجه به راه‌اندازي رشته‌هاي علوم پزشكي در واحدهاي مختلف دانشگاهي و نياز به مركز و منبع پاسخگويي، همكاري در راه‌اندازي رشته در واحدهاي شهرستاني و تهيّه امكانات لازم در اين زمينه، راه‌اندازي شد كه همزمان با راه‌اندازي واحد علوم پزشكي تهران، مسئوليّت امور مذكور در شرح وظايف اين حوزه قرار گرفت و پس از آن با وجود داشتن چارت سازماني و تشكيلاتي و شرح وظايف مشخص از سال 1387 رسماً از واحد علوم پزشكي تهران جدا شد و به‌طور مستقل انجام وظيفه مي‌نمايد و با وجود تعدد فعاليّت‌هاي خود تلاش مي‌نمايد با پيروي از قانون و تعامل با ساير معاونت‌ها و واحدهاي دانشگاهي پيشرفت اهداف دانشگاه در حيطه‌هاي علوم پزشكي را فراهم نمايد.